Chiến Hạm Ngầm
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Chiến Tranh ›› Chiến Hạm Ngầm

Nội dung phim: Bộ phim Chiến Hạm Ngầm - Uss Seaviper 2012 xoay quanh chiếc tàu ngầm U-234 đã trải qua rất nhiều khó khăn trên biển và phải chiến đấu với các tàu chiến khác để hoàn thành nhiệm vụ của mì

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Chiến Hạm NgầmChiến Hạm Ngầm
010
1
Thích: 654Bình luận: 13Xem: 211225
2
Thích: 231Bình luận: 0Xem: 74379
3
Thích: 752Bình luận: 64Xem: 145052
4
Thích: 209Bình luận: 2Xem: 86714
5
Thích: 31Bình luận: 0Xem: 6726
6
Thích: 794Bình luận: 10Xem: 146493
7
Thích: 2Bình luận: 0Xem: 1688
8
Thích: 181Bình luận: 10Xem: 42296
9
Thích: 3Bình luận: 0Xem: 2169
10
Thích: 1Bình luận: 0Xem: 876