Chiến Hạm Ngầm
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Chiến Tranh ›› Chiến Hạm Ngầm

Nội dung phim: Bộ phim Chiến Hạm Ngầm - Uss Seaviper 2012 xoay quanh chiếc tàu ngầm U-234 đã trải qua rất nhiều khó khăn trên biển và phải chiến đấu với các tàu chiến khác để hoàn thành nhiệm vụ của mì

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Chiến Hạm NgầmChiến Hạm Ngầm
10
1
Thích: 845Bình luận: 13Xem: 400027
2
Thích: 392Bình luận: 0Xem: 206780
3
Thích: 85Bình luận: 0Xem: 109065
4
Thích: 936Bình luận: 10Xem: 229591
5
Thích: 5Bình luận: 0Xem: 3210
6
Thích: 3Bình luận: 0Xem: 2922
7
Thích: 75Bình luận: 2Xem: 43987
8
Thích: 847Bình luận: 67Xem: 238602
9
Thích: 24Bình luận: 0Xem: 8079
10
Thích: 92Bình luận: 5Xem: 22343