Chiến Hạm Ngầm
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Chiến Tranh ›› Chiến Hạm Ngầm

Nội dung phim: Bộ phim Chiến Hạm Ngầm - Uss Seaviper 2012 xoay quanh chiếc tàu ngầm U-234 đã trải qua rất nhiều khó khăn trên biển và phải chiến đấu với các tàu chiến khác để hoàn thành nhiệm vụ của mì

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Chiến Hạm NgầmChiến Hạm Ngầm
10
1
Thích: 8Bình luận: 0Xem: 5078
2
Thích: 707Bình luận: 13Xem: 251562
3
Thích: 797Bình luận: 67Xem: 171189
4
Thích: 283Bình luận: 0Xem: 102088
5
Thích: 839Bình luận: 10Xem: 166845
6
Thích: 5Bình luận: 0Xem: 1048
7
Thích: 271Bình luận: 2Xem: 107387
8
Thích: 40Bình luận: 0Xem: 14497
9
Thích: 1Bình luận: 0Xem: 380
10
Thích: 2Bình luận: 0Xem: 947