Chiến Hạm Ngầm
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Chiến Tranh ›› Chiến Hạm Ngầm

Nội dung phim: Bộ phim Chiến Hạm Ngầm - Uss Seaviper 2012 xoay quanh chiếc tàu ngầm U-234 đã trải qua rất nhiều khó khăn trên biển và phải chiến đấu với các tàu chiến khác để hoàn thành nhiệm vụ của mì

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Chiến Hạm NgầmChiến Hạm Ngầm
010
1
Thích: 513Bình luận: 13Xem: 165458
2
Thích: 22Bình luận: 0Xem: 18613
3
Thích: 619Bình luận: 61Xem: 116224
4
Thích: 137Bình luận: 0Xem: 46185
5
Thích: 152Bình luận: 2Xem: 65094
6
Thích: 684Bình luận: 10Xem: 125510
7
Thích: 0Bình luận: 0Xem: 2938
8
Thích: 162Bình luận: 10Xem: 35464
9
Thích: 4Bình luận: 0Xem: 2401
10
Thích: 74Bình luận: 1Xem: 14394