Chiến Hạm Ngầm
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Chiến Tranh ›› Chiến Hạm Ngầm

Nội dung phim: Bộ phim Chiến Hạm Ngầm - Uss Seaviper 2012 xoay quanh chiếc tàu ngầm U-234 đã trải qua rất nhiều khó khăn trên biển và phải chiến đấu với các tàu chiến khác để hoàn thành nhiệm vụ của mì

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Chiến Hạm NgầmChiến Hạm Ngầm
010
1
Thích: 16Bình luận: 0Xem: 3986
2
Thích: 282Bình luận: 13Xem: 90183
3
Thích: 48Bình luận: 0Xem: 9466
4
Thích: 444Bình luận: 10Xem: 76472
5
Thích: 667Bình luận: 86Xem: 47814
6
Thích: 379Bình luận: 55Xem: 67484
7
Thích: 211Bình luận: 16Xem: 37180
9
Thích: 13Bình luận: 0Xem: 4615
10
Thích: 36Bình luận: 3Xem: 7513