Chiến Hạm Ngầm
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Chiến Tranh ›› Chiến Hạm Ngầm

Nội dung phim: Bộ phim Chiến Hạm Ngầm - Uss Seaviper 2012 xoay quanh chiếc tàu ngầm U-234 đã trải qua rất nhiều khó khăn trên biển và phải chiến đấu với các tàu chiến khác để hoàn thành nhiệm vụ của mì

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Chiến Hạm NgầmChiến Hạm Ngầm
10
1
Thích: 964Bình luận: 13Xem: 487908
2
Thích: 511Bình luận: 0Xem: 266634
3
Thích: 904Bình luận: 69Xem: 257533
4
Thích: 39Bình luận: 3Xem: 23268
5
Thích: 10Bình luận: 0Xem: 5977
6
Thích: 448Bình luận: 2Xem: 217241
7
Thích: 44Bình luận: 0Xem: 48282
8
Thích: 28Bình luận: 0Xem: 7089
9
Thích: 103Bình luận: 8Xem: 21280
10
Thích: 217Bình luận: 3Xem: 95310