Chiến Hạm Ngầm
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Chiến Tranh ›› Chiến Hạm Ngầm

Nội dung phim: Bộ phim Chiến Hạm Ngầm - Uss Seaviper 2012 xoay quanh chiếc tàu ngầm U-234 đã trải qua rất nhiều khó khăn trên biển và phải chiến đấu với các tàu chiến khác để hoàn thành nhiệm vụ của mì

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Chiến Hạm NgầmChiến Hạm Ngầm
010
1
Thích: 192Bình luận: 13Xem: 59780
2
Thích: 78Bình luận: 2Xem: 32182
3
Thích: 275Bình luận: 10Xem: 48429
4
Thích: 214Bình luận: 12Xem: 124201
5
Thích: 15Bình luận: 0Xem: 1231
6
Thích: 271Bình luận: 55Xem: 49648
7
Thích: 12Bình luận: 0Xem: 3767
8
Thích: 24Bình luận: 0Xem: 4274
9
Thích: 117Bình luận: 2Xem: 36752
10
Thích: 605Bình luận: 84Xem: 40475