Chiến Hạm Ngầm
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Chiến Tranh ›› Chiến Hạm Ngầm

Nội dung phim: Bộ phim Chiến Hạm Ngầm - Uss Seaviper 2012 xoay quanh chiếc tàu ngầm U-234 đã trải qua rất nhiều khó khăn trên biển và phải chiến đấu với các tàu chiến khác để hoàn thành nhiệm vụ của mì

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Chiến Hạm NgầmChiến Hạm Ngầm
010
1
Thích: 76Bình luận: 0Xem: 65306
2
Thích: 1Bình luận: 0Xem: 1423
3
Thích: 5Bình luận: 1Xem: 1069
4
Thích: 0Bình luận: 0Xem: 665
5
Thích: 9Bình luận: 0Xem: 3178
6
Thích: 5Bình luận: 0Xem: 2853
7
Thích: 67Bình luận: 30Xem: 5178
8
Thích: 23Bình luận: 1Xem: 16867
9
Thích: 50Bình luận: 1Xem: 13654
10
Thích: 182Bình luận: 2Xem: 40274