Chiến Hạm Ngầm
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Chiến Tranh ›› Chiến Hạm Ngầm

Nội dung phim: Bộ phim Chiến Hạm Ngầm - Uss Seaviper 2012 xoay quanh chiếc tàu ngầm U-234 đã trải qua rất nhiều khó khăn trên biển và phải chiến đấu với các tàu chiến khác để hoàn thành nhiệm vụ của mì

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Chiến Hạm NgầmChiến Hạm Ngầm
10
1
Thích: 961Bình luận: 13Xem: 480870
2
Thích: 504Bình luận: 0Xem: 260971
3
Thích: 37Bình luận: 3Xem: 21154
4
Thích: 898Bình luận: 69Xem: 254123
5
Thích: 19Bình luận: 2Xem: 5651
6
Thích: 21Bình luận: 0Xem: 5200
7
Thích: 8Bình luận: 0Xem: 3695
8
Thích: 1004Bình luận: 11Xem: 260750
9
Thích: 99Bình luận: 8Xem: 19658
10
Thích: 16Bình luận: 4Xem: 1756
05/02/2016 - 06:10:08