Chiến Hạm Ngầm
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Chiến Tranh ›› Chiến Hạm Ngầm

Nội dung phim: Bộ phim Chiến Hạm Ngầm - Uss Seaviper 2012 xoay quanh chiếc tàu ngầm U-234 đã trải qua rất nhiều khó khăn trên biển và phải chiến đấu với các tàu chiến khác để hoàn thành nhiệm vụ của mì

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Xem phim Chiến Hạm Ngầm

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Chiến Hạm NgầmChiến Hạm Ngầm
10
1
Thích: 794Bình luận: 13Xem: 320284
2
Thích: 66Bình luận: 0Xem: 53201
3
Thích: 343Bình luận: 0Xem: 144952
4
Thích: 323Bình luận: 2Xem: 135303
5
Thích: 834Bình luận: 67Xem: 204550
6
Thích: 323Bình luận: 12Xem: 180933
7
Thích: 905Bình luận: 10Xem: 192457
8
Thích: 6Bình luận: 0Xem: 3814
9
Thích: 14Bình luận: 0Xem: 5298
10
Thích: 35Bình luận: 0Xem: 6970