Niềm Đau
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Tâm Lý ›› Niềm Đau

Nội dung phim: Niềm Đau - Calvary  xoay quanh một linh mục tốt bụng bị đe dọa khi rơi vào một lời thú tội, ông phải chiến đấu với thế lực đen tối ở xung quanh....

Xem phim Niềm Đau

Xem phim Niềm Đau

Xem phim Niềm Đau

Xem phim Niềm Đau

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Niềm ĐauNiềm Đau
10
1
Thích: 961Bình luận: 13Xem: 480876
2
Thích: 504Bình luận: 0Xem: 260976
3
Thích: 37Bình luận: 3Xem: 21156
4
Thích: 898Bình luận: 69Xem: 254125
5
Thích: 19Bình luận: 2Xem: 5652
6
Thích: 21Bình luận: 0Xem: 5201
7
Thích: 8Bình luận: 0Xem: 3696
8
Thích: 1004Bình luận: 11Xem: 260751
9
Thích: 99Bình luận: 8Xem: 19658
10
Thích: 16Bình luận: 4Xem: 1759
05/02/2016 - 06:25:04