Hòn Đảo Bất Khuất
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Hòn Đảo Bất Khuất

Nội dung phim: Hòn Đảo Bất Khuất - Rebellion  lấy bối cảnh năm 1988 tại Ouvéa Island, New Caledonia. 30 hiến binh đang bị bắt cóc bởi một nhóm các tay súng tự do Kanak. 300 binh sĩ được triển khai từ Pháp để tái thiết lập trật tự. Hai người đàn ông đối đầu với nhau: Philippe Legorjus, Trưởng GIGN (SWAT đội quốc gia Pháp) và Alphonse Dianou, các nhà lãnh đạo của những kẻ bắt cóc. Trong cuộc đàm phám họ cố gắng để chiến thắng trong cuộc thảo luận. Tuy nhiên, ở giữa một cuộc bầu cử tổng thống, khi các chính trị gia, trật tự, không phải lúc nào cũng quyết định bởi đạo đức.

Xem phim Hòn Đảo Bất Khuất

Xem phim Hòn Đảo Bất Khuất

Xem phim Hòn Đảo Bất Khuất

Xem phim Hòn Đảo Bất Khuất

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Hòn Đảo Bất KhuấtHòn Đảo Bất Khuất
010
1
Thích: 365Bình luận: 13Xem: 111583
2
Thích: 282Bình luận: 12Xem: 153596
3
Thích: 557Bình luận: 10Xem: 95277
4
Thích: 464Bình luận: 60Xem: 81014
5
Thích: 3Bình luận: 1Xem: 2530
6
Thích: 116Bình luận: 0Xem: 20046
7
Thích: 64Bình luận: 0Xem: 12906
8
Thích: 8Bình luận: 0Xem: 2494
9
Thích: 457Bình luận: 63Xem: 27255
10
Thích: 56Bình luận: 11Xem: 5620