Lời Nguyền Mặt Sứ
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Kinh Dị ›› Phim Ma Quỷ ›› Lời Nguyền Mặt Sứ

Nội dung phim: Một làng quê trong khu rừng ở miền đông-nam nước Mỹ theo một giáo phái thần bí. Trong làng có độc nhất một tay thợ gốm được chọn lựa để tạo ra những khuôn mặt sứ theo lời chỉ bảo của một thứ "thần hố/giếng". Ai có mặt đó sẽ phải cắt tiết hiến "thần". Để đổi lại, thần sẽ "trị bệnh" cho dân là

Xem phim Lời Nguyền Mặt Sứ

Xem phim Lời Nguyền Mặt Sứ

Xem phim Lời Nguyền Mặt Sứ

Xem phim Lời Nguyền Mặt Sứ

Xem phim Lời Nguyền Mặt Sứ

Xem phim Lời Nguyền Mặt Sứ

Xem phim Lời Nguyền Mặt Sứ

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Lời Nguyền Mặt SứLời Nguyền Mặt Sứ
10
1
Thích: 964Bình luận: 13Xem: 488170
2
Thích: 511Bình luận: 0Xem: 266828
3
Thích: 904Bình luận: 69Xem: 257658
4
Thích: 44Bình luận: 0Xem: 48472
5
Thích: 449Bình luận: 2Xem: 217389
6
Thích: 217Bình luận: 3Xem: 95447
7
Thích: 10Bình luận: 0Xem: 6081
8
Thích: 39Bình luận: 3Xem: 23347
9
Thích: 28Bình luận: 0Xem: 7183
10
Thích: 103Bình luận: 8Xem: 21357