Sóng Gió Nguyên Triều
Xem Phim ›› Phim Trung Quốc ›› Phim Cổ Trang ›› Phim Tâm Lý ›› Sóng Gió Nguyên Triều

Nội dung phim: Sóng Gió Nguyên Triều - Legend Of The Yuan Empire Founder 2013  'Mọi người có cái nhìn thiên lệch về Hốt Tất Liệt dưới góc độ một chiến binh hung hãn trong khi thực tế ông là người có tầm nhìn và tham vọng của một bậc đế vương. Ông cai trị những vùng đất xâm chiếm được theo cách của xứ sở đó và thể hiện sự khoan dung đối với khác biệt chủng tộc. 

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Sóng Gió Nguyên TriềuSóng Gió Nguyên Triều
010
1
Thích: 74Bình luận: 0Xem: 65052
2
Thích: 1Bình luận: 0Xem: 1239
3
Thích: 0Bình luận: 0Xem: 534
4
Thích: 3Bình luận: 1Xem: 873
5
Thích: 4Bình luận: 0Xem: 2750
6
Thích: 7Bình luận: 0Xem: 3034
7
Thích: 23Bình luận: 1Xem: 16786
8
Thích: 49Bình luận: 1Xem: 13570
9
Thích: 64Bình luận: 30Xem: 5081
10
Thích: 181Bình luận: 2Xem: 40198