Sóng Gió Nguyên Triều
Xem Phim ›› Phim Trung Quốc ›› Phim Cổ Trang ›› Phim Tâm Lý ›› Sóng Gió Nguyên Triều

Nội dung phim: Sóng Gió Nguyên Triều - Legend Of The Yuan Empire Founder 2013  'Mọi người có cái nhìn thiên lệch về Hốt Tất Liệt dưới góc độ một chiến binh hung hãn trong khi thực tế ông là người có tầm nhìn và tham vọng của một bậc đế vương. Ông cai trị những vùng đất xâm chiếm được theo cách của xứ sở đó và thể hiện sự khoan dung đối với khác biệt chủng tộc. 

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Sóng Gió Nguyên TriềuSóng Gió Nguyên Triều
10
1
Thích: 964Bình luận: 13Xem: 488201
2
Thích: 511Bình luận: 0Xem: 266850
3
Thích: 904Bình luận: 69Xem: 257670
4
Thích: 44Bình luận: 0Xem: 48500
5
Thích: 449Bình luận: 2Xem: 217408
6
Thích: 217Bình luận: 3Xem: 95458
7
Thích: 10Bình luận: 0Xem: 6096
8
Thích: 39Bình luận: 3Xem: 23356
9
Thích: 28Bình luận: 0Xem: 7185
10
Thích: 103Bình luận: 8Xem: 21368