Tái Hiện
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Kinh Dị ›› Phim Tâm Lý ›› Tái Hiện

Nội dung phim: Bộ phim Playback xoay quanh một nhóm học sinh trung học khi đang thực hiện nghiên cứu quá khứ nổi tiếng tại thị trấn của họ đã vô tình giải phóng một con quỷ và nó bắt những nạn nhân là những người phát lại video và dùng họ vào các mục đích đen tối, sau đó nhập vào một linh hồn cụ thể, đe dọa việc tiết lộ một bí mật đen tối nhất của thị trấ

Xem phim Tái Hiện

Xem phim Tái Hiện

Xem phim Tái Hiện

Xem phim Tái Hiện

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Tái HiệnTái Hiện
10
1
Thích: 23Bình luận: 0Xem: 12454
2
Thích: 727Bình luận: 13Xem: 257927
3
Thích: 294Bình luận: 0Xem: 106896
4
Thích: 808Bình luận: 67Xem: 175170
5
Thích: 855Bình luận: 10Xem: 170158
6
Thích: 288Bình luận: 2Xem: 110937
7
Thích: 13Bình luận: 0Xem: 3807
8
Thích: 44Bình luận: 0Xem: 16767
9
Thích: 54Bình luận: 0Xem: 18884
10
Thích: 0Bình luận: 0Xem: 831