Tái Hiện
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Kinh Dị ›› Phim Tâm Lý ›› Tái Hiện

Nội dung phim: Bộ phim Playback xoay quanh một nhóm học sinh trung học khi đang thực hiện nghiên cứu quá khứ nổi tiếng tại thị trấn của họ đã vô tình giải phóng một con quỷ và nó bắt những nạn nhân là những người phát lại video và dùng họ vào các mục đích đen tối, sau đó nhập vào một linh hồn cụ thể, đe dọa việc tiết lộ một bí mật đen tối nhất của thị trấ

Xem phim Tái Hiện

Xem phim Tái Hiện

Xem phim Tái Hiện

Xem phim Tái Hiện

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Tái HiệnTái Hiện
10
1
Thích: 961Bình luận: 13Xem: 481319
2
Thích: 505Bình luận: 0Xem: 261342
3
Thích: 898Bình luận: 69Xem: 254343
4
Thích: 20Bình luận: 2Xem: 5816
5
Thích: 38Bình luận: 3Xem: 21298
6
Thích: 8Bình luận: 0Xem: 3854
7
Thích: 23Bình luận: 0Xem: 5332
8
Thích: 1004Bình luận: 11Xem: 260858
9
Thích: 99Bình luận: 8Xem: 19747
10
Thích: 16Bình luận: 4Xem: 1828
06/02/2016 - 02:13:22