Đặt Cược Sở Thích
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hài Hước ›› Phim Tâm Lý ›› Đặt Cược Sở Thích

Nội dung phim: Bộ phim tâm lý hài Đặt Cược Sở Thích - Lay the Favorite xoay quanh một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, người dính liếu đến một nhóm đàn ông trên 50 tuổi, những người tìm thấy một cách để làm việc với hệ thống tại Las Vegas để tận dụng lợi thế của mình.Trong phim , Vaughn vào vai Rosie, người chủ sòng thuê Raymer. 

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Đặt Cược Sở ThíchĐặt Cược Sở Thích
10
1
Thích: 961Bình luận: 13Xem: 481555
2
Thích: 505Bình luận: 0Xem: 261536
3
Thích: 8Bình luận: 0Xem: 3942
4
Thích: 16Bình luận: 4Xem: 1910
5
Thích: 20Bình luận: 2Xem: 5907
6
Thích: 38Bình luận: 3Xem: 21377
7
Thích: 898Bình luận: 69Xem: 254459
8
Thích: 101Bình luận: 8Xem: 19815
9
Thích: 1004Bình luận: 11Xem: 260935
10
Thích: 48Bình luận: 5Xem: 11662
06/02/2016 - 12:59:25