Đặt Cược Sở Thích
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hài Hước ›› Phim Tâm Lý ›› Đặt Cược Sở Thích

Nội dung phim: Bộ phim tâm lý hài Đặt Cược Sở Thích - Lay the Favorite xoay quanh một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, người dính liếu đến một nhóm đàn ông trên 50 tuổi, những người tìm thấy một cách để làm việc với hệ thống tại Las Vegas để tận dụng lợi thế của mình.Trong phim , Vaughn vào vai Rosie, người chủ sòng thuê Raymer. 

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Xem phim Đặt Cược Sở Thích

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Đặt Cược Sở ThíchĐặt Cược Sở Thích
10
1
Thích: 8Bình luận: 0Xem: 4733
2
Thích: 706Bình luận: 13Xem: 251293
3
Thích: 283Bình luận: 0Xem: 101897
4
Thích: 797Bình luận: 67Xem: 170975
5
Thích: 838Bình luận: 10Xem: 166702
6
Thích: 5Bình luận: 0Xem: 910
7
Thích: 270Bình luận: 2Xem: 107240
8
Thích: 40Bình luận: 0Xem: 14389
9
Thích: 1Bình luận: 0Xem: 299
10
Thích: 2Bình luận: 0Xem: 875