Bầu Trời Sắt
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Viễn Tưởng ›› Phim Hài Hước ›› Bầu Trời Sắt

Nội dung phim: Vào năm 1945, Đức Quốc Xã đã thành lập một căn cứ bí mật trên mặt trăng - Iron Sky , đó là nơi họ ẩn náu và lập kế hoạch để thao túng thế giới vào năm 2018

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Bầu Trời SắtBầu Trời Sắt
010
1
Thích: 110Bình luận: 12Xem: 36325
2
Thích: 153Bình luận: 7Xem: 30669
3
Thích: 207Bình luận: 54Xem: 38538
4
Thích: 182Bình luận: 9Xem: 107737
5
Thích: 14Bình luận: 2Xem: 6500
6
Thích: 532Bình luận: 81Xem: 32439
7
Thích: 15Bình luận: 4Xem: 5663
8
Thích: 41Bình luận: 2Xem: 18549
9
Thích: 16Bình luận: 0Xem: 6958
10
Thích: 39Bình luận: 1Xem: 18049