Bầu Trời Sắt
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Viễn Tưởng ›› Phim Hài Hước ›› Bầu Trời Sắt

Nội dung phim: Vào năm 1945, Đức Quốc Xã đã thành lập một căn cứ bí mật trên mặt trăng - Iron Sky , đó là nơi họ ẩn náu và lập kế hoạch để thao túng thế giới vào năm 2018

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Bầu Trời SắtBầu Trời Sắt
10
1
Thích: 15Bình luận: 0Xem: 8587
2
Thích: 717Bình luận: 13Xem: 254562
3
Thích: 286Bình luận: 0Xem: 104256
4
Thích: 803Bình luận: 67Xem: 173154
5
Thích: 281Bình luận: 2Xem: 109043
6
Thích: 846Bình luận: 10Xem: 168414
7
Thích: 8Bình luận: 0Xem: 2390
8
Thích: 42Bình luận: 0Xem: 15643
9
Thích: 6Bình luận: 0Xem: 1272
10
Thích: 5Bình luận: 0Xem: 824