Bầu Trời Sắt
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Viễn Tưởng ›› Phim Hài Hước ›› Bầu Trời Sắt

Nội dung phim: Vào năm 1945, Đức Quốc Xã đã thành lập một căn cứ bí mật trên mặt trăng - Iron Sky , đó là nơi họ ẩn náu và lập kế hoạch để thao túng thế giới vào năm 2018

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Bầu Trời SắtBầu Trời Sắt
010
1
Thích: 363Bình luận: 13Xem: 110993
2
Thích: 557Bình luận: 10Xem: 94861
3
Thích: 463Bình luận: 60Xem: 80682
4
Thích: 280Bình luận: 12Xem: 153165
5
Thích: 3Bình luận: 1Xem: 2344
6
Thích: 7Bình luận: 0Xem: 3031
7
Thích: 64Bình luận: 0Xem: 12770
8
Thích: 116Bình luận: 0Xem: 19913
9
Thích: 8Bình luận: 0Xem: 2742
10
Thích: 54Bình luận: 11Xem: 5545