Bầu Trời Sắt
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Viễn Tưởng ›› Phim Hài Hước ›› Bầu Trời Sắt

Nội dung phim: Vào năm 1945, Đức Quốc Xã đã thành lập một căn cứ bí mật trên mặt trăng - Iron Sky , đó là nơi họ ẩn náu và lập kế hoạch để thao túng thế giới vào năm 2018

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Bầu Trời SắtBầu Trời Sắt
10
1
Thích: 961Bình luận: 13Xem: 480932
2
Thích: 504Bình luận: 0Xem: 261023
3
Thích: 898Bình luận: 69Xem: 254148
4
Thích: 37Bình luận: 3Xem: 21175
5
Thích: 19Bình luận: 2Xem: 5678
6
Thích: 8Bình luận: 0Xem: 3724
7
Thích: 21Bình luận: 0Xem: 5214
8
Thích: 1004Bình luận: 11Xem: 260760
9
Thích: 99Bình luận: 8Xem: 19670
10
Thích: 16Bình luận: 4Xem: 1772
05/02/2016 - 07:54:00