Bầu Trời Sắt
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Viễn Tưởng ›› Phim Hài Hước ›› Bầu Trời Sắt

Nội dung phim: Vào năm 1945, Đức Quốc Xã đã thành lập một căn cứ bí mật trên mặt trăng - Iron Sky , đó là nơi họ ẩn náu và lập kế hoạch để thao túng thế giới vào năm 2018

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Bầu Trời SắtBầu Trời Sắt
010
1
Thích: 265Bình luận: 13Xem: 83539
2
Thích: 417Bình luận: 10Xem: 70825
3
Thích: 358Bình luận: 55Xem: 63636
4
Thích: 204Bình luận: 16Xem: 36163
5
Thích: 18Bình luận: 0Xem: 4176
6
Thích: 32Bình luận: 0Xem: 7688
7
Thích: 63Bình luận: 0Xem: 11337
8
Thích: 654Bình luận: 86Xem: 46283
9
Thích: 16Bình luận: 0Xem: 4279