Bầu Trời Sắt
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Viễn Tưởng ›› Phim Hài Hước ›› Bầu Trời Sắt

Nội dung phim: Vào năm 1945, Đức Quốc Xã đã thành lập một căn cứ bí mật trên mặt trăng - Iron Sky , đó là nơi họ ẩn náu và lập kế hoạch để thao túng thế giới vào năm 2018

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Xem phim Bầu Trời Sắt

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Bầu Trời SắtBầu Trời Sắt
10
1
Thích: 794Bình luận: 13Xem: 319306
2
Thích: 66Bình luận: 0Xem: 52528
3
Thích: 343Bình luận: 0Xem: 144331
4
Thích: 323Bình luận: 2Xem: 134943
5
Thích: 904Bình luận: 10Xem: 192134
6
Thích: 834Bình luận: 67Xem: 204189
7
Thích: 323Bình luận: 12Xem: 180550
8
Thích: 5Bình luận: 0Xem: 3570
9
Thích: 14Bình luận: 0Xem: 5158
10
Thích: 35Bình luận: 0Xem: 6840