Ma Trận 2: Tái Lập
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Phiêu Lưu ›› Phim Viễn Tưởng ›› Ma Trận 2: Tái Lập

Nội dung phim: g Ma Trận 2: Tái Lập - The Matrix Reloaded Neo, Morpheus, Trinity và các đồng sự còn lại của mình tiếp tục cuộc chiến với những người nổi dậy của đế chế máy móc. Giờ đây ngày càng nhiều có nhiều con người được đánh thức khỏi ma trận và họ cố gắng để trở về với cuộc sống thực của mình. 

Và mặc dù ngày càng nhiều người được trở về với thực tại bọn người máy vẫn nổi dậy và cuộc chiến đã diễn ra tại thành phố Zion, thành phố duy nhất mà sự sống của loài người còn tồn tại.

Xem phim Ma Trận 2: Tái Lập

Xem phim Ma Trận 2: Tái Lập

Xem phim Ma Trận 2: Tái Lập

Xem phim Ma Trận 2: Tái Lập

Xem phim Ma Trận 2: Tái Lập

Xem phim Ma Trận 2: Tái Lập

Xem phim Ma Trận 2: Tái Lập

Xem phim Ma Trận 2: Tái Lập

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Ma Trận 2: Tái LậpMa Trận 2: Tái Lập
10
1
Thích: 844Bình luận: 13Xem: 397072
2
Thích: 390Bình luận: 0Xem: 204642
3
Thích: 85Bình luận: 0Xem: 106899
4
Thích: 40Bình luận: 0Xem: 44635
5
Thích: 0Bình luận: 0Xem: 1609
6
Thích: 346Bình luận: 2Xem: 172575
7
Thích: 847Bình luận: 67Xem: 237399
8
Thích: 935Bình luận: 10Xem: 228206
9
Thích: 73Bình luận: 2Xem: 42742
10
Thích: 1Bình luận: 0Xem: 10601