Kẻ Tình Nghi
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Tội phạm ›› Kẻ Tình Nghi

Nội dung phim: Kẻ Tình Nghi (The Suspect ) kể về hai nhà khoa học xã hội người Mỹ gốc Phi đặt ra như cướp ngân hàng trong một nỗ lực để hiểu được động lực chủng tộc thực thi pháp luật một thị trấn nhỏ. Tuy nhiên, thí nghiệm của họ có một kế hoạch, lần lượt chết ngườ

Xem phim Kẻ Tình Nghi

Xem phim Kẻ Tình Nghi

Xem phim Kẻ Tình Nghi

Xem phim Kẻ Tình Nghi

Xem phim Kẻ Tình Nghi

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Kẻ Tình NghiKẻ Tình Nghi
10
1
Thích: 961Bình luận: 13Xem: 481238
2
Thích: 505Bình luận: 0Xem: 261276
3
Thích: 898Bình luận: 69Xem: 254302
4
Thích: 20Bình luận: 2Xem: 5797
5
Thích: 38Bình luận: 3Xem: 21278
6
Thích: 8Bình luận: 0Xem: 3832
7
Thích: 23Bình luận: 0Xem: 5311
8
Thích: 1004Bình luận: 11Xem: 260839
9
Thích: 99Bình luận: 8Xem: 19731
10
Thích: 16Bình luận: 4Xem: 1825
06/02/2016 - 12:27:03