Nhấn CTRL + F5 nếu bạn thấy dòng chữ này
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Kinh Dị ›› Phim Viễn Tưởng ›› Sát Thủ Vượt Thời Gian
Thông Tin Phim
Xem Phim Sát Thủ Vượt Thời Gian - Sát Thủ Vượt Thời Gian

Nội dung phim: Phim Sát Thủ Vượt Thời Gian - Looper lấy bối cảnh trong một tương lai không xa, khi con người đã chế tạo nên những máy thời gian, nhưng các thiết bị này bị cấm và chỉ được trao đổi trên chợ đen. Khi bọn xã hội đen muốn trừ khử ai, chúng gửi người đó về quá khứ trước 30 năm, ở đó một sát thủ giết thuê có biệt hiệu là “Looper ” như Joe (Joseph Gordon-Levitt đóng), sẽ làm nốt phần việc còn lại.

Xem phim Sát Thủ Vượt Thời Gian

Xem phim Sát Thủ Vượt Thời Gian

Xem phim Sát Thủ Vượt Thời Gian

Xem phim Sát Thủ Vượt Thời Gian

Xem phim Sát Thủ Vượt Thời Gian

Xem phim Sát Thủ Vượt Thời Gian

Xem phim Sát Thủ Vượt Thời Gian

Xem phim Sát Thủ Vượt Thời Gian

Xem phim Sát Thủ Vượt Thời Gian

Xem phim Sát Thủ Vượt Thời Gian

Xem phim Sát Thủ Vượt Thời Gian

Xem phim Sát Thủ Vượt Thời Gian

Trailer
Mẹo Vặt Cuộc Sống