Lối Thoát
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Tội phạm ›› Phim Tâm Lý ›› Lối Thoát

Nội dung phim: Một cựu cảnh sát muốn chạy trốn (Sam Worthington) đứng trên gờ tường của một tòa nhà cao tầng trong khi nhân viên đàm phán con tin của Cục Cảnh New York (Elizabeth Banks) cố gắng để nói chuyện để khuyên anh đi xuống. Càng ở trên gờ tường cào lâu, cô ấy càng nhận ra anh có thể có một mục tiêu bí mật.

Xem phim Lối Thoát

Xem phim Lối Thoát

Xem phim Lối Thoát

Xem phim Lối Thoát

Xem phim Lối Thoát

Xem phim Lối Thoát

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Lối ThoátLối Thoát
010
1
Thích: 344Bình luận: 13Xem: 107323
2
Thích: 543Bình luận: 10Xem: 92434
3
Thích: 271Bình luận: 12Xem: 151099
4
Thích: 446Bình luận: 60Xem: 78683
5
Thích: 41Bình luận: 0Xem: 13668
6
Thích: 29Bình luận: 0Xem: 7248
7
Thích: 110Bình luận: 0Xem: 19185
8
Thích: 47Bình luận: 3Xem: 9814
9
Thích: 207Bình luận: 22Xem: 21708
10
Thích: 20Bình luận: 3Xem: 3791