Bệnh Điên
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Tâm Lý ›› Bệnh Điên

Nội dung phim: Vào một đêm, một chất độc bí ẩn đã làm ô nhiễm nguồn nước của thị trấn Ogden Marsh tạo thành một dịch bệnh, những ai mắc bệnh đều trở thành những kẻ giết người khát máu. Chính phủ quyết định ngăn chặn và cách ly thị trấn này không cho ai ra vào thị trấn kể cả những người không mắc bệnh. Trong khi đó, một vài người trong thị trấn vãn còn sống sót là Cảnh sát trưởng David Dutton, Judy, nhân viên y tế Becca và Russell. Họ liền họp thành một nhóm và cố gắng đấu tranh để thoát khỏi thị trấn chết người này... Mời các bạn xem phim The Crazies - Bệnh Điên

Xem phim Bệnh Điên

Xem phim Bệnh Điên

Xem phim Bệnh Điên

Xem phim Bệnh Điên

Xem phim Bệnh Điên

Xem phim Bệnh Điên

Xem phim Bệnh Điên

Xem phim Bệnh Điên

Xem phim Bệnh Điên

Xem phim Bệnh Điên

Xem phim Bệnh Điên

Xem phim Bệnh Điên

Xem phim Bệnh Điên

Xem phim Bệnh Điên

Xem phim Bệnh Điên

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Bệnh ĐiênBệnh Điên
10
1
Thích: 961Bình luận: 13Xem: 480832
2
Thích: 504Bình luận: 0Xem: 260939
3
Thích: 898Bình luận: 69Xem: 254112
4
Thích: 36Bình luận: 3Xem: 21139
5
Thích: 19Bình luận: 2Xem: 5634
6
Thích: 21Bình luận: 0Xem: 5185
7
Thích: 8Bình luận: 0Xem: 3682
8
Thích: 1004Bình luận: 11Xem: 260738
9
Thích: 99Bình luận: 8Xem: 19649
10
Thích: 16Bình luận: 4Xem: 1750
05/02/2016 - 04:59:06