Vùng Đất Khắc Nghiệt
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Viễn Tưởng ›› Phim Kinh Dị ›› Vùng Đất Khắc Nghiệt

Nội dung phim: Bị kẹt ở vùng tuyết lạnh giá, một tiểu đội phải chiến đấu để bảo vệ nhân loại, chống lại mối đe dọa còn khủng khiếp hơn cái khắc nghiệt của tự nhiê

Xem phim Vùng Đất Khắc Nghiệt

Xem phim Vùng Đất Khắc Nghiệt

Xem phim Vùng Đất Khắc Nghiệt

Xem phim Vùng Đất Khắc Nghiệt

Xem phim Vùng Đất Khắc Nghiệt

Xem phim Vùng Đất Khắc Nghiệt

Xem phim Vùng Đất Khắc Nghiệt

Xem phim Vùng Đất Khắc Nghiệt

Xem phim Vùng Đất Khắc Nghiệt

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Vùng Đất Khắc NghiệtVùng Đất Khắc Nghiệt
10
1
Thích: 961Bình luận: 13Xem: 481037
2
Thích: 504Bình luận: 0Xem: 261096
3
Thích: 898Bình luận: 69Xem: 254197
4
Thích: 37Bình luận: 3Xem: 21218
5
Thích: 19Bình luận: 2Xem: 5721
6
Thích: 8Bình luận: 0Xem: 3766
7
Thích: 21Bình luận: 0Xem: 5245
8
Thích: 1004Bình luận: 11Xem: 260780
9
Thích: 99Bình luận: 8Xem: 19688
10
Thích: 16Bình luận: 4Xem: 1789
05/02/2016 - 09:39:14