Đoàn Viên
Xem Phim ›› Phim Hồng Kong ›› Phim Tâm Lý ›› Phim Gia đình ›› Đoàn Viên

Nội dung phim: Wax And Wane 2011 - Đoàn Viên nói về Ông Thịnh Phần và người anh họ của mình - Vạn Vĩnh Xương cãi vã và xung đột suốt mấy chục năm trời, kéo dài tới đời con cháu vì cùng tranh chấp quyền sở hữu bảng hiệu tiệm mì gia truyền Vạn Xương Thịnh. Một mặt phải đối phó với âm mưu hãm hại của bọn người xấu bên ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản của công ty, một mặt phải giải quyết các mâu thuẫn và tranh chấp của hai nhà Ông gia và Vạn gia, một mình Dĩ Tiến khó bề giải quyết êm thắm mọi chuyện. Đến phút cuối, anh vẫn không thể hiểu được tình thân có ý nghĩa như thế nào, và cũng không đủ can đảm để thử tìm hiểu nó

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Đoàn ViênĐoàn Viên
010
1
Thích: 18Bình luận: 0Xem: 6679
2
Thích: 30Bình luận: 1Xem: 8300
3
Thích: 137Bình luận: 5Xem: 86277
4
Thích: 70Bình luận: 3Xem: 13898
5
Thích: 369Bình luận: 61Xem: 19180
6
Thích: 63Bình luận: 7Xem: 24341
7
Thích: 139Bình luận: 11Xem: 25574
8
Thích: 15Bình luận: 6Xem: 3613
9
Thích: 2Bình luận: 0Xem: 2298
10
Thích: 0Bình luận: 0Xem: 1104