Buộc Phải Chiến
Xem Phim ›› Phim Mỹ ›› Phim Hành Động ›› Phim Chiến Tranh ›› Buộc Phải Chiến

Nội dung phim: Battle Force - Buộc Phải Chiến lấy bối cảnh trong cuộc chiến tranh thế chiến thứ II lúc bấy giờ những thông tin mật vụ lúc nào cũng quan trọng và cần biết sớm nhất. Một nhóm binh sĩ đảm nhận chuyển những thông tin này. Họ phải chạy đua với thời gian để chuyển những thông tin mật phục vụ cuộc chiến. Nhưng khi họ đang làm nhiệm vụ thì bị phục kích, họ chỉ có một lựa chọn: Bắn vào đối phương!

Viết cảm nhận thông qua Facebook
Buộc Phải ChiếnBuộc Phải Chiến
10
1
Thích: 961Bình luận: 13Xem: 480556
2
Thích: 504Bình luận: 0Xem: 260733
3
Thích: 19Bình luận: 2Xem: 5529
4
Thích: 36Bình luận: 3Xem: 21025
5
Thích: 898Bình luận: 69Xem: 253986
6
Thích: 8Bình luận: 0Xem: 3607
7
Thích: 99Bình luận: 8Xem: 19589
8
Thích: 16Bình luận: 4Xem: 1702
9
Thích: 20Bình luận: 0Xem: 5094
10
Thích: 1004Bình luận: 11Xem: 260661
05/02/2016 - 12:13:59